Tłumaczenia przysięgłe

t_umaczenie_przysi_g_e-650x250

Tłumaczenia uwierzytelnione, inaczej nazywane są tłumaczeniami poświadczonymi lub przysięgłymi. Tłumaczenia przysięgłe wykonywane są dla tych dokumentów, które wymagają uwiarygodnienia zgodności tekstu oryginalnego z tłumaczonym. Najczęściej wymagają ich urzędy i instytucje państwowe.
Tłumaczenia uwierzytelnione wykonują zaprzysiężeni tłumacze, którzy zdali państwowy egzamin i zostali wpisani do rejestru tłumaczy prowadzonego przez Ministerstwo Sprawiedliwości.
Strona rozliczeniowa tłumaczenia przysięgłego to 1125 znaków przetłumaczonego dokumentu ze spacjami. Znaki przeliczeniowe obliczane są zgodnie z brzmieniem rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego (Dz. U. Nr 15 z 2005, poz. 131) oraz na podstawie ustawy budżetowej na rok 2005 z dnia 29 grudnia 2004 r. ( Dz. U. Nr 278, poz. 2755 z dnia 22 grudnia 2004r.).

Przykłady dokumentów, wymagających tłumaczenia przysięgłego:

  • akty urodzenia, ślubu, zgonu;
  • zaświadczenia o zameldowaniu;
  • zaświadczenia o zatrudnieniu i o zarobkach;
  • dokumentacja samochodowa;
  • umowy handlowe, umowy kupna-sprzedaży;
  • świadectwa szkolne i maturalne;
  • świadectwa potwierdzające kwalifikacje zawodowe;
  • dyplomy ukończenia studiów;
  • i inne.

Wszelkie otrzymane przez nas materiały i informacje są traktowane jako poufne.