Tłumaczenia ustne

740x355_spotkanie-biznesowe-nie-tylko-w-kawiarni-cddb

Tłumaczenia ustne

W zależności od potrzeb klienta, jesteśmy w stanie dokonać tłumaczeń ustnych w kilku formach:

  • tłumaczenia ustne przysięgłe – wykonywane są przez tłumaczy przysięgłych posiadających odpowiednie uprawnienia. Tego rodzaju tłumaczenia stosuje się np. przy odczytaniu aktu notarialnego, zawarciu związku małżeńskiego z obcokrajowcem, w postępowaniu sądowym, na potrzeby policji i prokuratury lub zgodnie z życzeniami klienta;
  • tłumaczenie konsekutywne – najbardziej popularne, często stosowane w trakcie wystąpień publicznych. Polega ono na tym, że mówca i tłumacz przeplatają swoje wypowiedzi. Po kilku zdaniach wygłoszonych przez mówcę, tłumacz dokonuje przekładu treści na język zrozumiały dla słuchacza;
  • tłumaczenie symultaniczne – wykonywane są np. podczas konferencji czy większych imprez, podczas których znaczna ilość uczestników chce na bieżąco słuchać w swoim ojczystym języku mowy wygłaszanej przez osobę niewładającą językiem słuchaczy. W takich przypadkach dwóch lub więcej tłumaczy pracując przy użyciu specjalistycznego sprzętu do tłumaczeń symultanicznych na bieżąco przekłada wypowiedź mówcy i nadaje ją do odbiorników, do których podłączone są zestawy słuchawkowe dla uczestników spotkania;
  • tłumaczenia szeptane – zwykle wykonywane na potrzeby jednego słuchacza, bez użycia specjalistycznego sprzętu. Możliwe również jest tłumaczenie dla kilku osób, również w formie symultanicznej, podczas którego tłumacz cichym głosem tłumaczy na bieżąco słuchaczom treści wypowiedzi prelegenta. Technika ta jest głównie stosowana w przypadku spotkań dwustronnych lub w grupach, w których delegaci nie władają wspólnym językiem. Tłumaczenie szeptane często stosuje się zamiast konsekutywnego dla zaoszczędzenia czasu.